niedziela, 30 czerwca 2019

Jaka powinna być właściwa wilgotność powietrza w naszych domach ?

Witam wszystkich

W tym miejscu musimy rozważyć dwa modele sterowania wilgotnością w naszych domach ściśle powiązane z tym w jaki sposób odbywa się wentylacja.

1. Budynku wentylowane w sposób naturalny. W tego typu budynkach, mieszkańcy mają bezpośredni wpływ na temperaturę powierza wewnątrz. Wszystkie próby używania osuszaczy czy nawilżaczy powietrza to kwestia dodatkowych urządzeń - więc nie wszyscy je posiadają. Wilgotność powietrza nie jest regulowana bezpośrednio lub w ogóle nie jest regulowana.  Przeważająca ilość budynków ma właśnie taki model regulacji temperatury i wilgotności. Czy będzie on sprawny i nie spowoduje zawilgocenia ścian i pojawienia się na przykład pleśni zależy do samym mieszkańców. Tu wymienić można całą serię grzechów wentylacyjnych popełnianych w domach i mieszkaniach.

1. Zasłanianie kratek wentylacyjnych
2. Montaż zbyt szczelnej stolarki okiennej i drzwiowej - to temat rzeka - oszczędzenia na ogrzewaniu jest ważne, ale wentylacja jest jeszcze ważniejsza !

3. Powodowanie silnego zawilgocenia pomieszczeń przez suszenie prania, braki wentylacji w łazienkach

4. Nie wietrzenie pomieszczeń przez, krótkotrwałe ale intensywne wietrzenie pomieszczeń, gdzie przebywają mieszkańcy.


2. Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt stałych ludzi, które wentylowane są w sposób mechaniczny lub klimatyzowane. W tym przypadku wartości temperatury, wilgotności i ruchu powietrza określa Polska Norma PN-78/B-03421. Warunki jakości powietrza w pomieszczeniach różnią się od siebie w zależności od okresu letniego i zimowego. W normie przyjęto kryterium parametrów powietrza aktywność fizyczną użytkowników. W największym skrócie każdy z nas produkuje ciepło, jego ilość jest uzależniona od wysiłku fizycznego. Im więcej wysiłku fizycznego tym, temperatura w pomieszczenia powinna być niższa, a wymiany powietrza częstsze. 

sobota, 29 czerwca 2019

Zawilgocenie powietrza w naszych domach

Witam wszystkich

Wilgotność powietrza wewnątrz naszych domów ma bardzo duże znaczenie, wartość zawilgocenia ma wpływ na 

- na domowników przez odczuwanie komfortu cieplnego i wilgotnościowego
-ogólnie na jakość powietrza wewnątrz budynków
-trwałość i stan konstrukcji budynku oraz stan materiałów budowlanych


Za optymalny zakres wartości wilgotności względnej powietrza to przedział od 30 % ( okres zimowy) do 50 % ( okres letni). Na poziom zawilgocenia mają ogromny wpływ domownicy i ich zachowania przez ograniczenie emisji pary wodnej ( używanie osuszaczy powietrza, nie wywieszanie prania), zwiększenie emisji pary wodnej przez nawilżanie powietrza. Pośrednio na wilgotność mają wpływ - systemy ogrzewania ( zmiana temperatury powietrza i przegród budowlanych) oraz wentylacji ( wymiana powietrza w pomieszczeniach przez otwieranie okien, uruchamianie wentylatorów wyciągowych w kuchni lub łazience).

Pominę wpływ wilgotności powietrza na zdrowie domowników ( badania na ten temat są bardzo ciekawe i w największym skrócie pokazują na jakie przypadłości chorobowe narażeni są domownicy w danych zakresach wilgotności powietrza w pomieszczeniach, gdzie przebywają - dla przykładu badania wskazują, że przebywanie w okresie zimowym w pomieszczeniach, gdzie wilgotność względna jest wyższa niż 50 % powodować może wzrost zachorować na grypę i przeziębienia.

Przegrody budowlane oraz materiały wyposażenia wnętrz wykazują dużą wrażliwość na warunki wilgotnościowe. Wysokie poziom zawilgocenia powietrza wpływać może na :

1. w przypadku zawilgocenia ścian lub materiałów izolacyjnych - znacznie obniża izolacyjność cieplną przegród budowlanych 

2. materiały budowlane ulegają degradacji - drewno ulega procesom gnicia

3. może występować kondensacja prawy wodnej na wychłodzonych powierzchniach przegród budowlanych

4. zmniejsza się wytrzymałość mechaniczna użytych do budowy materiałów budowlanych

długotrwały proces zawilgocenia przegrody budowlanej może finalnie doprowadzić do  jej całkowitej destrukcji  - WŁAŚNIE DLATEGO OSUSZANIE BUDYNKÓW PO ZALANIACH JEST TAKIE WAŻNE - proszę odwiedzić moją stronę OSUSZ.TO prezentuję techniki i urządzenia do osuszania przegród budowlanych oraz przestrzeń podposadzkowej.
niedziela, 23 czerwca 2019

Wilgotność powietrza część 1.

Witam wszystkich

Nie wszyscy wiedzą, że para wodna w powietrzu, którym oddychamy w naszych domach, jest jego podstawowym zanieczyszczeniem. To nie błąd - zanieczyszczeniem.  Zawartość pary wodnej w powietrzu świadczy o jego mniejszej lub większej wilgotności.  Wartość zawilgocenia powietrza ma kluczowe znaczenie jeżeli chodzi o komfort i samopoczucie mieszkańców, ma także znaczny wpływ na konstrukcję budynku oraz elementy wyposażenia jego wnętrza. Jednak sama wartość wilgotności powietrza bez podania temperatury tego powietrza nie daje nam pełnej charakterystyki. 
To jak duże zawilgocenie powietrza występuje w naszych domach na wiele czynników. Chwilowe skoki poziomów zawilgocenia powietrza ( wywieszenie prania na suszarkach wolnostojących w małych mieszkaniach)  mogą być bardzo drastyczne. Wilgoć ta może być usuwana przez sprawnie działająca wentylację, akumulowana w materiałach wyposażenia wnętrz, w najgorszym możliwym przypadku może kondensować na chłodnych powierzchniach np. w narożnikach ścian lub okolicy okien. ( temat ten poruszę w dalszych częściach bloga).  

Normalne źródła źródła wilgoci w naszych domach to używanie kuchni, łazienki ( kąpiele), suszenie prania, przebywanie ludzi, duże ilości kwiatów itp,  mam jednak całkiem sporo czynników, które dostarczają ponadnormatywne ilości zawilgocenia są to uszkodzenia instalacji wodnych, przecieki z dachów oraz uszkodzenie hydroizolacji powodujące przedostawanie się do budynków wód przypowierzchniowych. 

Jeżeli z wilgocią jaka powstała w naturalny sposób wentylacja czy to naturalna ( omówię jej działanie w dalszej części bloga) czy wymuszona jest w stanie sobie poradzić to, z silnym napływem wody z nieszczelności raczej sobie wentylacje nie poradzą.  Kiedy stężenie pary wodnej w powietrzu przekracza wartości typowe zaczyna mieć miejsce rozwój grzybów pleśniowych i niszczenie materiałów wykończenia wnętrza oraz umeblowania i wystroju mieszkania. Grzyby pleśniowe powodują skażenie biologiczne powietrza ( zarodniki grzybów, fragmenty grzybni) oraz chemiczne ( mykotoksyny, lotne związki organiczne) .

Zapraszam na moją stronę wyciek.pl, gdzie przedstawiam metody wykrywania źródeł napływu wody do mieszkań i budynków powodujących silne zawilgocenie ścian oraz przestrzeni pod posadzka.

Warto odwiedzić także moją stronę osusz.to, gdzie prezentuje możliwości usunięcia zawilgocenia z budynków mieszkalnych.

Jest to pierwszy z serii artykułów o wilgotności powietrza. Wstęp do dalszych rozważań nad wilgotnością powietrza jej źródłami oraz zagrożeniami jakie niesie jeżeli będzie jej zbyt dużo w dłuższym okresie czasu.

Pomiary wilgotności powietrza w lokalu gastronomicznym w średniowiecznych piwnicach po tygodniu osuszania. 


Ten sam pomiary tylko w jednostce gram wody na metr sześcienny powietrza

czwartek, 6 czerwca 2019

Witam wszystkich

Witam wszystkich

Rozpoczynam pierwszą serię mądrości wyciekowych na nowych blogu. Opisywał będę ciekawostki i tematy bardzo ważne z punktu widzenia mojego jako osoby wykonującej usługę osuszania jak i Państwa jako potencjalnych klientów firmy osuszającej. 

Chciałbym przygotować artykuły o 

-  wilgotności powietrza i materiałów budowlanych - ten termin pojawia się bardzo często we wszystkich dokumentach i rozmowach na temat zawilgoceń i osuszania. Warto rozwinąć kilka wątków i wytłumaczyć kilka pojęć.

- lokalizacji wycieków wody i przyczynach ich powstawania jako najczęstszej przyczyny powstawania zalań

- wentylacji w budynkach, która nie prawidłowo wykonana i używana prowadzi do powstawania zawilgocenia ścian i finalnie powstawania pleśni.

- grzybach domowych i pleśni - bardzo ciekawy temat. Chciałbym poruszyć temat przyczyny powstawania pleśni, warunków rozwoju zarodników, schorzeniach itp.

- ozonowaniu osuszonych budynków i mieszkań

- ogólnej tematyce osuszania i problemach z tym związanych


Jaka powinna być właściwa wilgotność powietrza w naszych domach ?

Witam wszystkich W tym miejscu musimy rozważyć dwa modele sterowania wilgotnością w naszych domach ściśle powiązane z tym w jaki sposób...